company

THERMOCOLD KFD AS

1739 BORGENHAUGEN

Avkastning på egenkapital
29,71 %
Likviditetsgrad
1,76
Gjeldsgrad
0,93
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter48 548 000
Årsresultat4 428 000
Sum eiendeler40 897 000
Sum egenkapital14 906 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter48 548 000
Sum driftskostnader47 281 000
Driftsresultat6 379 000
Sum finansinntekter17 000
Sum finanskostnader717 000
Netto finans−700 000
Resultat før skatt5 678 000
Skattekostnad1 250 000
Årsresultat4 428 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler19 479 000
Sum omløpsmidler21 418 000
Sum eiendeler40 897 000
Sum opptjent egenkapital14 130 000
Sum egenkapital14 906 000
Sum langsiktig gjeld13 808 000
Sum kortsiktig gjeld12 184 000
Sum egenkapital og gjeld40 897 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter48 548 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter48 548 000
Varekostnad26 544 000
Lønnskostnad13 582 000
Ordinære avskrivninger521 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader47 281 000
Driftsresultat6 379 000
Sum finansinntekter17 000
Sum finanskostnader717 000
Netto finans−700 000
Sum utbytte0
Årsresultat4 428 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler17 000
Fast eiendom19 247 000
Maskiner/anlegg/biler104 000
Inventar111 000
Sum varige driftsmidler19 462 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler19 479 000
Varelager16 790 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post440 000
Sum omløpsmidler21 418 000
Sum eiendeler40 897 000
Sum egenkapital14 906 000
Kortsiktig konserngjeld4 000 000
Sum langsiktig gjeld13 808 000
Kortsiktig gjeld2 167 000
Skyldig offentlige avgifter1 726 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld2 512 000
Sum kortsiktig gjeld12 184 000
Sum egenkapital og gjeld40 897 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital29,71 %
Gjeldsgrad0,93
Driftsmargin13,14 %
Likviditetsgrad1,76
Syklisk likviditetsgrad−4,65
Egenkapitalandel0,36
Bruttomargin45,32 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English