company

AALMO AS AUTORISERT ELEKTROENTREPRENØR

7036 TRONDHEIM

Avkastning på egenkapital
−6,52 %
Likviditetsgrad
1,01
Gjeldsgrad
1,28
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter78 108 000
Årsresultat−110 000
Sum eiendeler21 288 000
Sum egenkapital1 686 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter78 108 000
Sum driftskostnader78 080 000
Driftsresultat28 000
Sum finansinntekter29 000
Sum finanskostnader166 000
Netto finans−137 000
Resultat før skatt−110 000
Skattekostnad0
Årsresultat−110 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler3 724 000
Sum omløpsmidler17 564 000
Sum eiendeler21 288 000
Sum opptjent egenkapital1 386 000
Sum egenkapital1 686 000
Sum langsiktig gjeld2 156 000
Sum kortsiktig gjeld17 446 000
Sum egenkapital og gjeld21 288 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter78 050 000
Annen driftsinntekt58 000
Sum driftsinntekter78 108 000
Varekostnad26 062 000
Lønnskostnad39 815 000
Ordinære avskrivninger710 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader78 080 000
Driftsresultat28 000
Sum finansinntekter29 000
Sum finanskostnader166 000
Netto finans−137 000
Sum utbytte0
Årsresultat−110 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom256 000
Maskiner/anlegg/biler750 000
Inventar1 660 000
Sum varige driftsmidler2 665 000
Sum finansielle anleggsmidler1 059 000
Sum anleggsmidler3 724 000
Varelager5 149 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post544 000
Sum omløpsmidler17 564 000
Sum eiendeler21 288 000
Sum egenkapital1 686 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld2 156 000
Kortsiktig gjeld6 969 000
Skyldig offentlige avgifter4 779 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld3 977 000
Sum kortsiktig gjeld17 446 000
Sum egenkapital og gjeld21 288 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−6,52 %
Gjeldsgrad1,28
Driftsmargin0,04 %
Likviditetsgrad1,01
Syklisk likviditetsgrad1,43
Egenkapitalandel0,08
Bruttomargin66,63 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English