company

MENS SHOP AS

3080 HOLMESTRAND

Avkastning på egenkapital
7,21 %
Likviditetsgrad
2,97
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter7 231 000
Årsresultat186 000
Sum eiendeler3 834 000
Sum egenkapital2 578 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter7 231 000
Sum driftskostnader6 980 000
Driftsresultat251 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader15 000
Netto finans−13 000
Resultat før skatt238 000
Skattekostnad52 000
Årsresultat186 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler106 000
Sum omløpsmidler3 728 000
Sum eiendeler3 834 000
Sum opptjent egenkapital2 328 000
Sum egenkapital2 578 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld1 256 000
Sum egenkapital og gjeld3 834 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter7 231 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter7 231 000
Varekostnad3 463 000
Lønnskostnad2 034 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader6 980 000
Driftsresultat251 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader15 000
Netto finans−13 000
Sum utbytte0
Årsresultat186 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler6 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler100 000
Sum anleggsmidler106 000
Varelager2 572 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 120 000
Sum omløpsmidler3 728 000
Sum eiendeler3 834 000
Sum egenkapital2 578 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld103 000
Skyldig offentlige avgifter403 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld699 000
Sum kortsiktig gjeld1 256 000
Sum egenkapital og gjeld3 834 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital7,21 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin3,47 %
Likviditetsgrad2,97
Syklisk likviditetsgrad−2,83
Egenkapitalandel0,67
Bruttomargin52,11 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English