company

FAGERNES KINARESTAURANT SHAN SHAO RONG

2900 FAGERNES

Avkastning på egenkapital
35,23 %
Likviditetsgrad
0,66
Gjeldsgrad
0,03
Nøkkeltall (NOK)2005
Sum driftsinntekter1 840 000
Årsresultat606 000
Sum eiendeler1 988 000
Sum egenkapital1 720 000
Resultatregnskap (NOK)2005
Sum driftsinntekter1 840 000
Sum driftskostnader1 229 000
Driftsresultat611 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader5 000
Netto finans−5 000
Resultat før skatt606 000
Skattekostnad0
Årsresultat606 000
Balanseregnskap (NOK)2005
Sum anleggsmidler1 849 000
Sum omløpsmidler139 000
Sum eiendeler1 988 000
Sum opptjent egenkapital1 720 000
Sum egenkapital1 720 000
Sum langsiktig gjeld56 000
Sum kortsiktig gjeld211 000
Sum egenkapital og gjeld1 988 000
Kontantstrøm (NOK)2005
Sum salgsinntekter1 782 000
Annen driftsinntekt58 000
Sum driftsinntekter1 840 000
Varekostnad638 000
Lønnskostnad119 000
Ordinære avskrivninger73 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 229 000
Driftsresultat611 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader5 000
Netto finans−5 000
Sum utbytte0
Årsresultat606 000
Balansedetaljer (NOK)2005
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom1 764 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar84 000
Sum varige driftsmidler1 849 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler1 849 000
Varelager59 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post0
Sum omløpsmidler139 000
Sum eiendeler1 988 000
Sum egenkapital1 720 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld56 000
Kortsiktig gjeld19 000
Skyldig offentlige avgifter53 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld140 000
Sum kortsiktig gjeld211 000
Sum egenkapital og gjeld1 988 000
Finansielle nøkkeltall2005
Avkastning på egenkapital35,23 %
Gjeldsgrad0,03
Driftsmargin33,21 %
Likviditetsgrad0,66
Syklisk likviditetsgrad0,91
Egenkapitalandel0,87
Bruttomargin65,33 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English