company

BREMNES EIENDOM AS

5430 BREMNES

Avkastning på egenkapital
−5,45 %
Likviditetsgrad
12,79
Gjeldsgrad
0,78
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter590 000
Årsresultat−303 000
Sum eiendeler10 065 000
Sum egenkapital5 560 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter590 000
Sum driftskostnader837 000
Driftsresultat−247 000
Sum finansinntekter81 000
Sum finanskostnader221 000
Netto finans−140 000
Resultat før skatt−386 000
Skattekostnad−83 000
Årsresultat−303 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler7 596 000
Sum omløpsmidler2 469 000
Sum eiendeler10 065 000
Sum opptjent egenkapital2 882 000
Sum egenkapital5 560 000
Sum langsiktig gjeld4 312 000
Sum kortsiktig gjeld193 000
Sum egenkapital og gjeld10 065 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter557 000
Annen driftsinntekt33 000
Sum driftsinntekter590 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger52 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader837 000
Driftsresultat−247 000
Sum finansinntekter81 000
Sum finanskostnader221 000
Netto finans−140 000
Sum utbytte0
Årsresultat−303 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom6 586 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar120 000
Sum varige driftsmidler6 706 000
Sum finansielle anleggsmidler891 000
Sum anleggsmidler7 596 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post2 055 000
Sum omløpsmidler2 469 000
Sum eiendeler10 065 000
Sum egenkapital5 560 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld4 312 000
Kortsiktig gjeld188 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld4 000
Sum kortsiktig gjeld193 000
Sum egenkapital og gjeld10 065 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−5,45 %
Gjeldsgrad0,78
Driftsmargin−41,86 %
Likviditetsgrad12,79
Syklisk likviditetsgrad12,79
Egenkapitalandel0,55
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English