company

SKJÆVELAND AS

4353 KLEPP STASJON

Avkastning på egenkapital
16,71 %
Likviditetsgrad
6,77
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter5 099 000
Årsresultat553 000
Sum eiendeler3 866 000
Sum egenkapital3 309 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter5 099 000
Sum driftskostnader4 381 000
Driftsresultat718 000
Sum finansinntekter4 000
Sum finanskostnader2 000
Netto finans2 000
Resultat før skatt721 000
Skattekostnad167 000
Årsresultat553 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler95 000
Sum omløpsmidler3 771 000
Sum eiendeler3 866 000
Sum opptjent egenkapital3 109 000
Sum egenkapital3 309 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld557 000
Sum egenkapital og gjeld3 866 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter5 066 000
Annen driftsinntekt33 000
Sum driftsinntekter5 099 000
Varekostnad2 618 000
Lønnskostnad888 000
Ordinære avskrivninger77 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader4 381 000
Driftsresultat718 000
Sum finansinntekter4 000
Sum finanskostnader2 000
Netto finans2 000
Sum utbytte0
Årsresultat553 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar95 000
Sum varige driftsmidler95 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler95 000
Varelager1 416 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 699 000
Sum omløpsmidler3 771 000
Sum eiendeler3 866 000
Sum egenkapital3 309 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld82 000
Skyldig offentlige avgifter145 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld163 000
Sum kortsiktig gjeld557 000
Sum egenkapital og gjeld3 866 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital16,71 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin14,08 %
Likviditetsgrad6,77
Syklisk likviditetsgrad−4,39
Egenkapitalandel0,86
Bruttomargin48,66 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English