company

STÅL OG FASADEMONTASJE AS

3260 LARVIK

Avkastning på egenkapital
100 %
Likviditetsgrad
0,56
Gjeldsgrad
−1,87
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter6 118 000
Årsresultat−1 693 000
Sum eiendeler2 644 000
Sum egenkapital−1 693 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter6 118 000
Sum driftskostnader7 591 000
Driftsresultat−1 474 000
Sum finansinntekter3 000
Sum finanskostnader223 000
Netto finans−220 000
Resultat før skatt−1 693 000
Skattekostnad0
Årsresultat−1 693 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 980 000
Sum omløpsmidler663 000
Sum eiendeler2 644 000
Sum opptjent egenkapital−1 793 000
Sum egenkapital−1 693 000
Sum langsiktig gjeld3 159 000
Sum kortsiktig gjeld1 178 000
Sum egenkapital og gjeld2 644 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter6 115 000
Annen driftsinntekt3 000
Sum driftsinntekter6 118 000
Varekostnad4 122 000
Lønnskostnad2 223 000
Ordinære avskrivninger230 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader7 591 000
Driftsresultat−1 474 000
Sum finansinntekter3 000
Sum finanskostnader223 000
Netto finans−220 000
Sum utbytte0
Årsresultat−1 693 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom1 659 000
Maskiner/anlegg/biler9 000
Inventar313 000
Sum varige driftsmidler1 980 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler1 980 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post54 000
Sum omløpsmidler663 000
Sum eiendeler2 644 000
Sum egenkapital−1 693 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld3 159 000
Kortsiktig gjeld196 000
Skyldig offentlige avgifter227 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld239 000
Sum kortsiktig gjeld1 178 000
Sum egenkapital og gjeld2 644 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital100 %
Gjeldsgrad−1,87
Driftsmargin−24,09 %
Likviditetsgrad0,56
Syklisk likviditetsgrad0,56
Egenkapitalandel−0,64
Bruttomargin32,63 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English