company

HARELAND ENGINEERING AS

4051 SOLA

Avkastning på egenkapital
2,94 %
Likviditetsgrad
36,4
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter269 000
Årsresultat122 000
Sum eiendeler4 259 000
Sum egenkapital4 143 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter269 000
Sum driftskostnader151 000
Driftsresultat118 000
Sum finansinntekter39 000
Sum finanskostnader0
Netto finans39 000
Resultat før skatt157 000
Skattekostnad35 000
Årsresultat122 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler4 259 000
Sum eiendeler4 259 000
Sum opptjent egenkapital4 043 000
Sum egenkapital4 143 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld117 000
Sum egenkapital og gjeld4 259 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter269 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter269 000
Varekostnad0
Lønnskostnad78 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader151 000
Driftsresultat118 000
Sum finansinntekter39 000
Sum finanskostnader0
Netto finans39 000
Sum utbytte0
Årsresultat122 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post4 180 000
Sum omløpsmidler4 259 000
Sum eiendeler4 259 000
Sum egenkapital4 143 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter64 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld18 000
Sum kortsiktig gjeld117 000
Sum egenkapital og gjeld4 259 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital2,94 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin43,87 %
Likviditetsgrad36,4
Syklisk likviditetsgrad36,4
Egenkapitalandel0,97
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English