company

SCANHOLD NORGE AS

0484 OSLO

Avkastning på egenkapital
−7,88 %
Likviditetsgrad
839
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−66 000
Sum eiendeler839 000
Sum egenkapital838 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader66 000
Driftsresultat−66 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader0
Netto finans1 000
Resultat før skatt−66 000
Skattekostnad0
Årsresultat−66 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler839 000
Sum eiendeler839 000
Sum opptjent egenkapital−66 000
Sum egenkapital838 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld1 000
Sum egenkapital og gjeld839 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader66 000
Driftsresultat−66 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader0
Netto finans1 000
Sum utbytte0
Årsresultat−66 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post779 000
Sum omløpsmidler839 000
Sum eiendeler839 000
Sum egenkapital838 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld1 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld1 000
Sum egenkapital og gjeld839 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−7,88 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin-
Likviditetsgrad839
Syklisk likviditetsgrad839
Egenkapitalandel1
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English