company

FLATIRONS NORGE AS

3611 KONGSBERG

Avkastning på egenkapital
60,36 %
Likviditetsgrad
1,75
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter20 081 000
Årsresultat4 733 000
Sum eiendeler18 166 000
Sum egenkapital7 841 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter20 081 000
Sum driftskostnader15 903 000
Driftsresultat4 178 000
Sum finansinntekter1 908 000
Sum finanskostnader26 000
Netto finans1 882 000
Resultat før skatt6 061 000
Skattekostnad1 327 000
Årsresultat4 733 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler88 000
Sum omløpsmidler18 078 000
Sum eiendeler18 166 000
Sum opptjent egenkapital6 891 000
Sum egenkapital7 841 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld10 325 000
Sum egenkapital og gjeld18 166 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter20 081 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter20 081 000
Varekostnad7 708 000
Lønnskostnad7 213 000
Ordinære avskrivninger47 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader15 903 000
Driftsresultat4 178 000
Sum finansinntekter1 908 000
Sum finanskostnader26 000
Netto finans1 882 000
Sum utbytte35 000 000
Årsresultat4 733 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar88 000
Sum varige driftsmidler88 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler88 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post5 639 000
Sum omløpsmidler18 078 000
Sum eiendeler18 166 000
Sum egenkapital7 841 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld66 000
Skyldig offentlige avgifter1 809 000
Sum utbytte35 000 000
Annen kortsiktig gjeld7 122 000
Sum kortsiktig gjeld10 325 000
Sum egenkapital og gjeld18 166 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital60,36 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin20,81 %
Likviditetsgrad1,75
Syklisk likviditetsgrad1,75
Egenkapitalandel0,43
Bruttomargin61,62 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English