company

STRØMSVEIEN 80 ANS

0473 OSLO

Avkastning på egenkapital
−27,76 %
Likviditetsgrad
1,78
Gjeldsgrad
−4,41
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 079 000
Årsresultat994 000
Sum eiendeler12 757 000
Sum egenkapital−3 581 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 079 000
Sum driftskostnader1 073 000
Driftsresultat2 006 000
Sum finansinntekter20 000
Sum finanskostnader1 032 000
Netto finans−1 012 000
Resultat før skatt994 000
Skattekostnad0
Årsresultat994 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler11 813 000
Sum omløpsmidler944 000
Sum eiendeler12 757 000
Sum opptjent egenkapital0
Sum egenkapital−3 581 000
Sum langsiktig gjeld15 808 000
Sum kortsiktig gjeld530 000
Sum egenkapital og gjeld12 757 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter3 079 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter3 079 000
Varekostnad0
Lønnskostnad40 000
Ordinære avskrivninger414 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 073 000
Driftsresultat2 006 000
Sum finansinntekter20 000
Sum finanskostnader1 032 000
Netto finans−1 012 000
Sum utbytte0
Årsresultat994 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom10 151 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar1 662 000
Sum varige driftsmidler11 813 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler11 813 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post910 000
Sum omløpsmidler944 000
Sum eiendeler12 757 000
Sum egenkapital−3 581 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld15 808 000
Kortsiktig gjeld228 000
Skyldig offentlige avgifter23 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld279 000
Sum kortsiktig gjeld530 000
Sum egenkapital og gjeld12 757 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−27,76 %
Gjeldsgrad−4,41
Driftsmargin65,15 %
Likviditetsgrad1,78
Syklisk likviditetsgrad1,78
Egenkapitalandel−0,28
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English