company

DENTALKJØP AS

4790 LILLESAND

Avkastning på egenkapital
2,25 %
Likviditetsgrad
−1 040
Gjeldsgrad
3,01
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter135 000
Årsresultat6 000
Sum eiendeler1 068 000
Sum egenkapital267 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter135 000
Sum driftskostnader131 000
Driftsresultat5 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader0
Netto finans2 000
Resultat før skatt6 000
Skattekostnad0
Årsresultat6 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler28 000
Sum omløpsmidler1 040 000
Sum eiendeler1 068 000
Sum opptjent egenkapital167 000
Sum egenkapital267 000
Sum langsiktig gjeld803 000
Sum kortsiktig gjeld−1 000
Sum egenkapital og gjeld1 068 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter135 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter135 000
Varekostnad98 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader131 000
Driftsresultat5 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader0
Netto finans2 000
Sum utbytte0
Årsresultat6 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar28 000
Sum varige driftsmidler28 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler28 000
Varelager35 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post405 000
Sum omløpsmidler1 040 000
Sum eiendeler1 068 000
Sum egenkapital267 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld803 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter24 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld−25 000
Sum kortsiktig gjeld−1 000
Sum egenkapital og gjeld1 068 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital2,25 %
Gjeldsgrad3,01
Driftsmargin3,7 %
Likviditetsgrad−1 040
Syklisk likviditetsgrad−28,89
Egenkapitalandel0,25
Bruttomargin27,41 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English