company

R EIDE TRANSPORT AS

6490 EIDE

Avkastning på egenkapital
30,08 %
Likviditetsgrad
18,19
Gjeldsgrad
0,06
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 412 000
Årsresultat410 000
Sum eiendeler1 525 000
Sum egenkapital1 363 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 412 000
Sum driftskostnader2 918 000
Driftsresultat494 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader0
Netto finans1 000
Resultat før skatt494 000
Skattekostnad84 000
Årsresultat410 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler106 000
Sum omløpsmidler1 419 000
Sum eiendeler1 525 000
Sum opptjent egenkapital1 263 000
Sum egenkapital1 363 000
Sum langsiktig gjeld84 000
Sum kortsiktig gjeld78 000
Sum egenkapital og gjeld1 525 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter2 842 000
Annen driftsinntekt570 000
Sum driftsinntekter3 412 000
Varekostnad1 263 000
Lønnskostnad298 000
Ordinære avskrivninger2 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader2 918 000
Driftsresultat494 000
Sum finansinntekter1 000
Sum finanskostnader0
Netto finans1 000
Sum utbytte0
Årsresultat410 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom106 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler106 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler106 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 265 000
Sum omløpsmidler1 419 000
Sum eiendeler1 525 000
Sum egenkapital1 363 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld84 000
Kortsiktig gjeld31 000
Skyldig offentlige avgifter12 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld35 000
Sum kortsiktig gjeld78 000
Sum egenkapital og gjeld1 525 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital30,08 %
Gjeldsgrad0,06
Driftsmargin14,48 %
Likviditetsgrad18,19
Syklisk likviditetsgrad18,19
Egenkapitalandel0,89
Bruttomargin62,98 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English