company

TAMYRA BORETTSLAG

8370 LEKNES

Avkastning på egenkapital
−26,78 %
Likviditetsgrad
1,56
Gjeldsgrad
2,33
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter695 000
Årsresultat−542 000
Sum eiendeler6 963 000
Sum egenkapital2 024 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter695 000
Sum driftskostnader1 167 000
Driftsresultat−471 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader73 000
Netto finans−71 000
Resultat før skatt−542 000
Skattekostnad0
Årsresultat−542 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler6 629 000
Sum omløpsmidler335 000
Sum eiendeler6 963 000
Sum opptjent egenkapital2 023 000
Sum egenkapital2 024 000
Sum langsiktig gjeld4 724 000
Sum kortsiktig gjeld215 000
Sum egenkapital og gjeld6 963 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt695 000
Sum driftsinntekter695 000
Varekostnad0
Lønnskostnad36 000
Ordinære avskrivninger4 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 167 000
Driftsresultat−471 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader73 000
Netto finans−71 000
Sum utbytte0
Årsresultat−542 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom6 594 000
Maskiner/anlegg/biler35 000
Inventar0
Sum varige driftsmidler6 629 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler6 629 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post294 000
Sum omløpsmidler335 000
Sum eiendeler6 963 000
Sum egenkapital2 024 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld4 724 000
Kortsiktig gjeld207 000
Skyldig offentlige avgifter6 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld2 000
Sum kortsiktig gjeld215 000
Sum egenkapital og gjeld6 963 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−26,78 %
Gjeldsgrad2,33
Driftsmargin−67,77 %
Likviditetsgrad1,56
Syklisk likviditetsgrad1,56
Egenkapitalandel0,29
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English