company

PIPE EKSPERTEN AS

1782 HALDEN

Avkastning på egenkapital
37,36 %
Likviditetsgrad
2,14
Gjeldsgrad
0,02
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter32 665 000
Årsresultat4 383 000
Sum eiendeler22 086 000
Sum egenkapital11 732 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter32 665 000
Sum driftskostnader26 358 000
Driftsresultat6 306 000
Sum finansinntekter101 000
Sum finanskostnader697 000
Netto finans−596 000
Resultat før skatt5 710 000
Skattekostnad1 328 000
Årsresultat4 383 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler346 000
Sum omløpsmidler21 740 000
Sum eiendeler22 086 000
Sum opptjent egenkapital10 932 000
Sum egenkapital11 732 000
Sum langsiktig gjeld200 000
Sum kortsiktig gjeld10 154 000
Sum egenkapital og gjeld22 086 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter32 665 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter32 665 000
Varekostnad16 465 000
Lønnskostnad7 311 000
Ordinære avskrivninger84 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader26 358 000
Driftsresultat6 306 000
Sum finansinntekter101 000
Sum finanskostnader697 000
Netto finans−596 000
Sum utbytte4 380 000
Årsresultat4 383 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler69 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar242 000
Sum varige driftsmidler242 000
Sum finansielle anleggsmidler35 000
Sum anleggsmidler346 000
Varelager1 931 000
Sum investeringer7 214 000
Kasse/Bank/Post9 389 000
Sum omløpsmidler21 740 000
Sum eiendeler22 086 000
Sum egenkapital11 732 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld200 000
Kortsiktig gjeld1 549 000
Skyldig offentlige avgifter2 108 000
Sum utbytte4 380 000
Annen kortsiktig gjeld787 000
Sum kortsiktig gjeld10 154 000
Sum egenkapital og gjeld22 086 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital37,36 %
Gjeldsgrad0,02
Driftsmargin19,31 %
Likviditetsgrad2,14
Syklisk likviditetsgrad2,64
Egenkapitalandel0,53
Bruttomargin49,59 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English