company

HOLST INVEST AS

0378 OSLO

Avkastning på egenkapital
−17,04 %
Likviditetsgrad
1 877
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter30 000
Årsresultat−655 000
Sum eiendeler3 846 000
Sum egenkapital3 844 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter30 000
Sum driftskostnader306 000
Driftsresultat−275 000
Sum finansinntekter629 000
Sum finanskostnader1 011 000
Netto finans−382 000
Resultat før skatt−657 000
Skattekostnad−3 000
Årsresultat−655 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler92 000
Sum omløpsmidler3 754 000
Sum eiendeler3 846 000
Sum opptjent egenkapital1 574 000
Sum egenkapital3 844 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld2 000
Sum egenkapital og gjeld3 846 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt30 000
Sum driftsinntekter30 000
Varekostnad183 000
Lønnskostnad1 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader306 000
Driftsresultat−275 000
Sum finansinntekter629 000
Sum finanskostnader1 011 000
Netto finans−382 000
Sum utbytte0
Årsresultat−655 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom77 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler77 000
Sum finansielle anleggsmidler15 000
Sum anleggsmidler92 000
Varelager0
Sum investeringer3 666 000
Kasse/Bank/Post86 000
Sum omløpsmidler3 754 000
Sum eiendeler3 846 000
Sum egenkapital3 844 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter1 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld2 000
Sum kortsiktig gjeld2 000
Sum egenkapital og gjeld3 846 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−17,04 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−916,67 %
Likviditetsgrad1 877
Syklisk likviditetsgrad1 877
Egenkapitalandel1
Bruttomargin−510 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English