company

SAGENESET FERIESENTER AS

4443 TJØRHOM

Avkastning på egenkapital
5,83 %
Likviditetsgrad
0,85
Gjeldsgrad
0,35
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 372 000
Årsresultat438 000
Sum eiendeler11 338 000
Sum egenkapital7 510 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 372 000
Sum driftskostnader3 691 000
Driftsresultat681 000
Sum finansinntekter16 000
Sum finanskostnader133 000
Netto finans−117 000
Resultat før skatt565 000
Skattekostnad127 000
Årsresultat438 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler10 304 000
Sum omløpsmidler1 033 000
Sum eiendeler11 338 000
Sum opptjent egenkapital7 210 000
Sum egenkapital7 510 000
Sum langsiktig gjeld2 616 000
Sum kortsiktig gjeld1 212 000
Sum egenkapital og gjeld11 338 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter4 352 000
Annen driftsinntekt21 000
Sum driftsinntekter4 372 000
Varekostnad123 000
Lønnskostnad720 000
Ordinære avskrivninger238 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader3 691 000
Driftsresultat681 000
Sum finansinntekter16 000
Sum finanskostnader133 000
Netto finans−117 000
Sum utbytte0
Årsresultat438 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler510 000
Fast eiendom7 917 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar617 000
Sum varige driftsmidler8 533 000
Sum finansielle anleggsmidler1 261 000
Sum anleggsmidler10 304 000
Varelager5 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post462 000
Sum omløpsmidler1 033 000
Sum eiendeler11 338 000
Sum egenkapital7 510 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld2 616 000
Kortsiktig gjeld138 000
Skyldig offentlige avgifter54 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld911 000
Sum kortsiktig gjeld1 212 000
Sum egenkapital og gjeld11 338 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital5,83 %
Gjeldsgrad0,35
Driftsmargin15,58 %
Likviditetsgrad0,85
Syklisk likviditetsgrad0,86
Egenkapitalandel0,66
Bruttomargin97,19 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English