company

REVETAL GLASSERVICE AS

3174 REVETAL

Avkastning på egenkapital
2,27 %
Likviditetsgrad
1,59
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter6 442 000
Årsresultat29 000
Sum eiendeler2 251 000
Sum egenkapital1 280 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter6 442 000
Sum driftskostnader6 403 000
Driftsresultat39 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader1 000
Netto finans−1 000
Resultat før skatt38 000
Skattekostnad9 000
Årsresultat29 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler711 000
Sum omløpsmidler1 540 000
Sum eiendeler2 251 000
Sum opptjent egenkapital1 177 000
Sum egenkapital1 280 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld971 000
Sum egenkapital og gjeld2 251 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter6 442 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter6 442 000
Varekostnad2 736 000
Lønnskostnad2 322 000
Ordinære avskrivninger151 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader6 403 000
Driftsresultat39 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader1 000
Netto finans−1 000
Sum utbytte0
Årsresultat29 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler46 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler178 000
Inventar487 000
Sum varige driftsmidler665 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler711 000
Varelager116 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post792 000
Sum omløpsmidler1 540 000
Sum eiendeler2 251 000
Sum egenkapital1 280 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld268 000
Skyldig offentlige avgifter348 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld343 000
Sum kortsiktig gjeld971 000
Sum egenkapital og gjeld2 251 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital2,27 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin0,61 %
Likviditetsgrad1,59
Syklisk likviditetsgrad1,8
Egenkapitalandel0,57
Bruttomargin57,53 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English