company

RØGEBERG EIENDOM ANS

3513 HØNEFOSS

Avkastning på egenkapital
12,86 %
Likviditetsgrad
32,79
Gjeldsgrad
−3,4
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter715 000
Årsresultat−186 000
Sum eiendeler3 504 000
Sum egenkapital−1 446 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter715 000
Sum driftskostnader788 000
Driftsresultat−73 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader113 000
Netto finans−113 000
Resultat før skatt−186 000
Skattekostnad0
Årsresultat−186 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler2 225 000
Sum omløpsmidler1 279 000
Sum eiendeler3 504 000
Sum opptjent egenkapital−1 446 000
Sum egenkapital−1 446 000
Sum langsiktig gjeld4 911 000
Sum kortsiktig gjeld39 000
Sum egenkapital og gjeld3 504 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter715 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter715 000
Varekostnad0
Lønnskostnad203 000
Ordinære avskrivninger32 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader788 000
Driftsresultat−73 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader113 000
Netto finans−113 000
Sum utbytte0
Årsresultat−186 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom2 225 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler2 225 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler2 225 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post371 000
Sum omløpsmidler1 279 000
Sum eiendeler3 504 000
Sum egenkapital−1 446 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld4 911 000
Kortsiktig gjeld3 000
Skyldig offentlige avgifter14 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld22 000
Sum kortsiktig gjeld39 000
Sum egenkapital og gjeld3 504 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital12,86 %
Gjeldsgrad−3,4
Driftsmargin−10,21 %
Likviditetsgrad32,79
Syklisk likviditetsgrad32,79
Egenkapitalandel−0,41
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English