company

FIRECO AS

1607 FREDRIKSTAD

Avkastning på egenkapital
45,95 %
Likviditetsgrad
1,55
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter44 611 000
Årsresultat4 070 000
Sum eiendeler21 801 000
Sum egenkapital8 857 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter44 611 000
Sum driftskostnader40 947 000
Driftsresultat3 664 000
Sum finansinntekter1 230 000
Sum finanskostnader3 000
Netto finans1 227 000
Resultat før skatt4 891 000
Skattekostnad820 000
Årsresultat4 070 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 728 000
Sum omløpsmidler20 073 000
Sum eiendeler21 801 000
Sum opptjent egenkapital3 217 000
Sum egenkapital8 857 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld12 944 000
Sum egenkapital og gjeld21 801 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter44 611 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter44 611 000
Varekostnad21 612 000
Lønnskostnad16 542 000
Ordinære avskrivninger233 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader40 947 000
Driftsresultat3 664 000
Sum finansinntekter1 230 000
Sum finanskostnader3 000
Netto finans1 227 000
Sum utbytte4 001 000
Årsresultat4 070 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler98 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar128 000
Sum varige driftsmidler128 000
Sum finansielle anleggsmidler1 501 000
Sum anleggsmidler1 728 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post8 044 000
Sum omløpsmidler20 073 000
Sum eiendeler21 801 000
Sum egenkapital8 857 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld2 232 000
Skyldig offentlige avgifter2 342 000
Sum utbytte4 001 000
Annen kortsiktig gjeld3 537 000
Sum kortsiktig gjeld12 944 000
Sum egenkapital og gjeld21 801 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital45,95 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin8,21 %
Likviditetsgrad1,55
Syklisk likviditetsgrad1,55
Egenkapitalandel0,41
Bruttomargin51,55 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English