company

BERGEN HIGHTECH AS

5224 NESTTUN

Avkastning på egenkapital
11,01 %
Likviditetsgrad
3,08
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 236 000
Årsresultat50 000
Sum eiendeler672 000
Sum egenkapital454 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 236 000
Sum driftskostnader1 180 000
Driftsresultat56 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader6 000
Netto finans−6 000
Resultat før skatt50 000
Skattekostnad0
Årsresultat50 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler672 000
Sum eiendeler672 000
Sum opptjent egenkapital229 000
Sum egenkapital454 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld218 000
Sum egenkapital og gjeld672 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 236 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter1 236 000
Varekostnad301 000
Lønnskostnad540 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 180 000
Driftsresultat56 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader6 000
Netto finans−6 000
Sum utbytte0
Årsresultat50 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager309 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post171 000
Sum omløpsmidler672 000
Sum eiendeler672 000
Sum egenkapital454 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld55 000
Skyldig offentlige avgifter80 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld84 000
Sum kortsiktig gjeld218 000
Sum egenkapital og gjeld672 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital11,01 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin4,53 %
Likviditetsgrad3,08
Syklisk likviditetsgrad−7,38
Egenkapitalandel0,68
Bruttomargin75,65 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English