company

RIKSHEIM CONSULTING AS

6018 ÅLESUND

Avkastning på egenkapital
18,37 %
Likviditetsgrad
2,26
Gjeldsgrad
0,14
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter30 082 000
Årsresultat1 938 000
Sum eiendeler18 462 000
Sum egenkapital10 552 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter30 082 000
Sum driftskostnader27 075 000
Driftsresultat3 007 000
Sum finansinntekter40 000
Sum finanskostnader440 000
Netto finans−400 000
Resultat før skatt2 606 000
Skattekostnad669 000
Årsresultat1 938 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler3 900 000
Sum omløpsmidler14 561 000
Sum eiendeler18 462 000
Sum opptjent egenkapital10 252 000
Sum egenkapital10 552 000
Sum langsiktig gjeld1 466 000
Sum kortsiktig gjeld6 443 000
Sum egenkapital og gjeld18 462 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter30 062 000
Annen driftsinntekt21 000
Sum driftsinntekter30 082 000
Varekostnad2 617 000
Lønnskostnad19 201 000
Ordinære avskrivninger256 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader27 075 000
Driftsresultat3 007 000
Sum finansinntekter40 000
Sum finanskostnader440 000
Netto finans−400 000
Sum utbytte350 000
Årsresultat1 938 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler101 000
Fast eiendom1 426 000
Maskiner/anlegg/biler14 000
Inventar1 890 000
Sum varige driftsmidler3 330 000
Sum finansielle anleggsmidler470 000
Sum anleggsmidler3 900 000
Varelager0
Sum investeringer4 317 000
Kasse/Bank/Post4 248 000
Sum omløpsmidler14 561 000
Sum eiendeler18 462 000
Sum egenkapital10 552 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld1 466 000
Kortsiktig gjeld725 000
Skyldig offentlige avgifter3 338 000
Sum utbytte350 000
Annen kortsiktig gjeld2 153 000
Sum kortsiktig gjeld6 443 000
Sum egenkapital og gjeld18 462 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital18,37 %
Gjeldsgrad0,14
Driftsmargin10 %
Likviditetsgrad2,26
Syklisk likviditetsgrad2,26
Egenkapitalandel0,57
Bruttomargin91,3 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English