company

IDE HUS AS

4365 NÆRBØ

Avkastning på egenkapital
42,99 %
Likviditetsgrad
0,46
Gjeldsgrad
−3,52
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 243 000
Årsresultat−92 000
Sum eiendeler3 078 000
Sum egenkapital−214 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 243 000
Sum driftskostnader4 315 000
Driftsresultat−72 000
Sum finansinntekter12 000
Sum finanskostnader4 000
Netto finans8 000
Resultat før skatt−64 000
Skattekostnad28 000
Årsresultat−92 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 913 000
Sum omløpsmidler1 165 000
Sum eiendeler3 078 000
Sum opptjent egenkapital−319 000
Sum egenkapital−214 000
Sum langsiktig gjeld753 000
Sum kortsiktig gjeld2 540 000
Sum egenkapital og gjeld3 078 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter2 024 000
Annen driftsinntekt2 219 000
Sum driftsinntekter4 243 000
Varekostnad0
Lønnskostnad2 306 000
Ordinære avskrivninger208 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader4 315 000
Driftsresultat−72 000
Sum finansinntekter12 000
Sum finanskostnader4 000
Netto finans8 000
Sum utbytte0
Årsresultat−92 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill771 000
Sum immaterielle eiendeler771 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar826 000
Sum varige driftsmidler826 000
Sum finansielle anleggsmidler316 000
Sum anleggsmidler1 913 000
Varelager0
Sum investeringer305 000
Kasse/Bank/Post596 000
Sum omløpsmidler1 165 000
Sum eiendeler3 078 000
Sum egenkapital−214 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld753 000
Kortsiktig gjeld1 832 000
Skyldig offentlige avgifter308 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld395 000
Sum kortsiktig gjeld2 540 000
Sum egenkapital og gjeld3 078 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital42,99 %
Gjeldsgrad−3,52
Driftsmargin−1,7 %
Likviditetsgrad0,46
Syklisk likviditetsgrad0,46
Egenkapitalandel−0,07
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English