company

MALERMESTER PER JOHANNESSEN AS

5011 BERGEN

Avkastning på egenkapital
−50,88 %
Likviditetsgrad
1,11
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter5 037 000
Årsresultat−115 000
Sum eiendeler1 120 000
Sum egenkapital226 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter5 037 000
Sum driftskostnader5 146 000
Driftsresultat−109 000
Sum finansinntekter4 000
Sum finanskostnader41 000
Netto finans−37 000
Resultat før skatt−146 000
Skattekostnad−31 000
Årsresultat−115 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler129 000
Sum omløpsmidler991 000
Sum eiendeler1 120 000
Sum opptjent egenkapital126 000
Sum egenkapital226 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld894 000
Sum egenkapital og gjeld1 120 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter5 034 000
Annen driftsinntekt3 000
Sum driftsinntekter5 037 000
Varekostnad599 000
Lønnskostnad2 793 000
Ordinære avskrivninger16 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader5 146 000
Driftsresultat−109 000
Sum finansinntekter4 000
Sum finanskostnader41 000
Netto finans−37 000
Sum utbytte0
Årsresultat−115 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler99 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler6 000
Inventar24 000
Sum varige driftsmidler30 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler129 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post84 000
Sum omløpsmidler991 000
Sum eiendeler1 120 000
Sum egenkapital226 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld173 000
Skyldig offentlige avgifter404 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld270 000
Sum kortsiktig gjeld894 000
Sum egenkapital og gjeld1 120 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−50,88 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−2,16 %
Likviditetsgrad1,11
Syklisk likviditetsgrad1,11
Egenkapitalandel0,2
Bruttomargin88,11 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English