company

VICTOR A/S

0484 OSLO

Avkastning på egenkapital
−2,83 %
Likviditetsgrad
23,86
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter732 000
Årsresultat−686 000
Sum eiendeler24 466 000
Sum egenkapital24 224 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter732 000
Sum driftskostnader1 426 000
Driftsresultat−695 000
Sum finansinntekter26 000
Sum finanskostnader0
Netto finans26 000
Resultat før skatt−669 000
Skattekostnad17 000
Årsresultat−686 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler20 075 000
Sum omløpsmidler4 391 000
Sum eiendeler24 466 000
Sum opptjent egenkapital24 124 000
Sum egenkapital24 224 000
Sum langsiktig gjeld59 000
Sum kortsiktig gjeld184 000
Sum egenkapital og gjeld24 466 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt732 000
Sum driftsinntekter732 000
Varekostnad79 000
Lønnskostnad1 161 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 426 000
Driftsresultat−695 000
Sum finansinntekter26 000
Sum finanskostnader0
Netto finans26 000
Sum utbytte0
Årsresultat−686 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom20 075 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler20 075 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler20 075 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post4 377 000
Sum omløpsmidler4 391 000
Sum eiendeler24 466 000
Sum egenkapital24 224 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld59 000
Kortsiktig gjeld14 000
Skyldig offentlige avgifter49 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld121 000
Sum kortsiktig gjeld184 000
Sum egenkapital og gjeld24 466 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−2,83 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−94,95 %
Likviditetsgrad23,86
Syklisk likviditetsgrad23,86
Egenkapitalandel0,99
Bruttomargin89,21 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English