company

UMOE AS

1366 LYSAKER

Avkastning på egenkapital
12,8 %
Likviditetsgrad
2,2
Gjeldsgrad
0,24
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 832 984 000
Årsresultat233 924 000
Sum eiendeler3 003 653 000
Sum egenkapital1 827 874 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 832 984 000
Sum driftskostnader1 624 348 000
Driftsresultat208 636 000
Sum finansinntekter98 611 000
Sum finanskostnader68 012 000
Netto finans30 599 000
Resultat før skatt239 235 000
Skattekostnad5 311 000
Årsresultat233 924 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 374 540 000
Sum omløpsmidler1 629 113 000
Sum eiendeler3 003 653 000
Sum opptjent egenkapital1 274 474 000
Sum egenkapital1 827 874 000
Sum langsiktig gjeld434 145 000
Sum kortsiktig gjeld741 634 000
Sum egenkapital og gjeld3 003 653 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 704 637 000
Annen driftsinntekt128 347 000
Sum driftsinntekter1 832 984 000
Varekostnad813 015 000
Lønnskostnad376 190 000
Ordinære avskrivninger198 160 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 624 348 000
Driftsresultat208 636 000
Sum finansinntekter98 611 000
Sum finanskostnader68 012 000
Netto finans30 599 000
Sum utbytte0
Årsresultat233 924 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill3 737 000
Sum immaterielle eiendeler18 803 000
Fast eiendom565 340 000
Maskiner/anlegg/biler385 530 000
Inventar36 609 000
Sum varige driftsmidler1 054 001 000
Sum finansielle anleggsmidler301 736 000
Sum anleggsmidler1 374 540 000
Varelager576 220 000
Sum investeringer67 000
Kasse/Bank/Post395 291 000
Sum omløpsmidler1 629 113 000
Sum eiendeler3 003 653 000
Sum egenkapital1 827 874 000
Kortsiktig konserngjeld400 000
Sum langsiktig gjeld434 145 000
Kortsiktig gjeld179 800 000
Skyldig offentlige avgifter175 611 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld229 289 000
Sum kortsiktig gjeld741 634 000
Sum egenkapital og gjeld3 003 653 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital12,8 %
Gjeldsgrad0,24
Driftsmargin11,38 %
Likviditetsgrad2,2
Syklisk likviditetsgrad9,85
Egenkapitalandel0,61
Bruttomargin55,65 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English