company

MONO AS

2611 LILLEHAMMER

Avkastning på egenkapital
4,33 %
Likviditetsgrad
5,25
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter677 000
Årsresultat193 000
Sum eiendeler4 543 000
Sum egenkapital4 458 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter677 000
Sum driftskostnader464 000
Driftsresultat213 000
Sum finansinntekter41 000
Sum finanskostnader5 000
Netto finans36 000
Resultat før skatt249 000
Skattekostnad56 000
Årsresultat193 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler4 097 000
Sum omløpsmidler446 000
Sum eiendeler4 543 000
Sum opptjent egenkapital1 408 000
Sum egenkapital4 458 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld85 000
Sum egenkapital og gjeld4 543 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter677 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter677 000
Varekostnad0
Lønnskostnad58 000
Ordinære avskrivninger17 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader464 000
Driftsresultat213 000
Sum finansinntekter41 000
Sum finanskostnader5 000
Netto finans36 000
Sum utbytte0
Årsresultat193 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom2 544 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar42 000
Sum varige driftsmidler2 587 000
Sum finansielle anleggsmidler1 510 000
Sum anleggsmidler4 097 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post43 000
Sum omløpsmidler446 000
Sum eiendeler4 543 000
Sum egenkapital4 458 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld4 000
Skyldig offentlige avgifter12 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld13 000
Sum kortsiktig gjeld85 000
Sum egenkapital og gjeld4 543 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital4,33 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin31,46 %
Likviditetsgrad5,25
Syklisk likviditetsgrad5,25
Egenkapitalandel0,98
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English