company

NORWEGIAN LANDCAMPER AS

3515 HØNEFOSS

Avkastning på egenkapital
472,41 %
Likviditetsgrad
0,08
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter242 000
Årsresultat137 000
Sum eiendeler266 000
Sum egenkapital29 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter242 000
Sum driftskostnader104 000
Driftsresultat137 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt137 000
Skattekostnad0
Årsresultat137 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler247 000
Sum omløpsmidler20 000
Sum eiendeler266 000
Sum opptjent egenkapital−1 000
Sum egenkapital29 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld237 000
Sum egenkapital og gjeld266 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter242 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter242 000
Varekostnad8 000
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader104 000
Driftsresultat137 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat137 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom247 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler247 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler247 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post20 000
Sum omløpsmidler20 000
Sum eiendeler266 000
Sum egenkapital29 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter20 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld217 000
Sum kortsiktig gjeld237 000
Sum egenkapital og gjeld266 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital472,41 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin56,61 %
Likviditetsgrad0,08
Syklisk likviditetsgrad0,08
Egenkapitalandel0,11
Bruttomargin96,69 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English