company

CHIPS OG DIP AS

9008 TROMSØ

Avkastning på egenkapital
99,45 %
Likviditetsgrad
N/A
Gjeldsgrad
0,4
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat724 000
Sum eiendeler1 018 000
Sum egenkapital728 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader8 000
Driftsresultat−8 000
Sum finansinntekter730 000
Sum finanskostnader0
Netto finans730 000
Resultat før skatt722 000
Skattekostnad−2 000
Årsresultat724 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler947 000
Sum omløpsmidler70 000
Sum eiendeler1 018 000
Sum opptjent egenkapital703 000
Sum egenkapital728 000
Sum langsiktig gjeld290 000
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld1 018 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader8 000
Driftsresultat−8 000
Sum finansinntekter730 000
Sum finanskostnader0
Netto finans730 000
Sum utbytte0
Årsresultat724 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler9 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler938 000
Sum anleggsmidler947 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post50 000
Sum omløpsmidler70 000
Sum eiendeler1 018 000
Sum egenkapital728 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld290 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld1 018 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital99,45 %
Gjeldsgrad0,4
Driftsmargin-
Likviditetsgrad-
Syklisk likviditetsgrad-
Egenkapitalandel0,72
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English