company

SENTRUM LEGESENTER KRISTIANSAND AS

4612 KRISTIANSAND S

Avkastning på egenkapital
0 %
Likviditetsgrad
0,88
Gjeldsgrad
0,17
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter5 477 000
Årsresultat0
Sum eiendeler1 014 000
Sum egenkapital18 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter5 477 000
Sum driftskostnader5 479 000
Driftsresultat−2 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader0
Netto finans2 000
Resultat før skatt0
Skattekostnad0
Årsresultat0
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler138 000
Sum omløpsmidler876 000
Sum eiendeler1 014 000
Sum opptjent egenkapital−12 000
Sum egenkapital18 000
Sum langsiktig gjeld3 000
Sum kortsiktig gjeld993 000
Sum egenkapital og gjeld1 014 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter5 477 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter5 477 000
Varekostnad813 000
Lønnskostnad2 627 000
Ordinære avskrivninger58 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader5 479 000
Driftsresultat−2 000
Sum finansinntekter2 000
Sum finanskostnader0
Netto finans2 000
Sum utbytte0
Årsresultat0
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar138 000
Sum varige driftsmidler138 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler138 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post676 000
Sum omløpsmidler876 000
Sum eiendeler1 014 000
Sum egenkapital18 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld3 000
Kortsiktig gjeld122 000
Skyldig offentlige avgifter134 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld736 000
Sum kortsiktig gjeld993 000
Sum egenkapital og gjeld1 014 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital0 %
Gjeldsgrad0,17
Driftsmargin−0,04 %
Likviditetsgrad0,88
Syklisk likviditetsgrad0,88
Egenkapitalandel0,02
Bruttomargin85,16 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English