company

TROLLTEK AS

6456 SKÅLA

Avkastning på egenkapital
25,44 %
Likviditetsgrad
2,28
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 257 000
Årsresultat29 000
Sum eiendeler190 000
Sum egenkapital114 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 257 000
Sum driftskostnader1 221 000
Driftsresultat37 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt37 000
Skattekostnad8 000
Årsresultat29 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler17 000
Sum omløpsmidler173 000
Sum eiendeler190 000
Sum opptjent egenkapital84 000
Sum egenkapital114 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld76 000
Sum egenkapital og gjeld190 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 257 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter1 257 000
Varekostnad0
Lønnskostnad142 000
Ordinære avskrivninger3 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader1 221 000
Driftsresultat37 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat29 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar17 000
Sum varige driftsmidler17 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler17 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post140 000
Sum omløpsmidler173 000
Sum eiendeler190 000
Sum egenkapital114 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter18 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld65 000
Sum kortsiktig gjeld76 000
Sum egenkapital og gjeld190 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital25,44 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin2,94 %
Likviditetsgrad2,28
Syklisk likviditetsgrad2,28
Egenkapitalandel0,6
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English