company

MOTTO EIENDOM AS

6260 SKODJE

Avkastning på egenkapital
39,57 %
Likviditetsgrad
4,84
Gjeldsgrad
2,56
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 500 000
Årsresultat814 000
Sum eiendeler7 583 000
Sum egenkapital2 057 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 500 000
Sum driftskostnader259 000
Driftsresultat1 240 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader202 000
Netto finans−202 000
Resultat før skatt1 039 000
Skattekostnad225 000
Årsresultat814 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler6 373 000
Sum omløpsmidler1 210 000
Sum eiendeler7 583 000
Sum opptjent egenkapital877 000
Sum egenkapital2 057 000
Sum langsiktig gjeld5 276 000
Sum kortsiktig gjeld250 000
Sum egenkapital og gjeld7 583 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt1 500 000
Sum driftsinntekter1 500 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger161 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader259 000
Driftsresultat1 240 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader202 000
Netto finans−202 000
Sum utbytte0
Årsresultat814 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom6 373 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler6 373 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler6 373 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post861 000
Sum omløpsmidler1 210 000
Sum eiendeler7 583 000
Sum egenkapital2 057 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld5 276 000
Kortsiktig gjeld6 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld24 000
Sum kortsiktig gjeld250 000
Sum egenkapital og gjeld7 583 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital39,57 %
Gjeldsgrad2,56
Driftsmargin82,67 %
Likviditetsgrad4,84
Syklisk likviditetsgrad4,84
Egenkapitalandel0,27
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English