company

THORVALD HANSEN EIENDOM AS

4870 FEVIK

Avkastning på egenkapital
228,13 %
Likviditetsgrad
0,09
Gjeldsgrad
−28,94
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter60 000
Årsresultat−146 000
Sum eiendeler3 223 000
Sum egenkapital−64 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter60 000
Sum driftskostnader85 000
Driftsresultat−25 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader192 000
Netto finans−192 000
Resultat før skatt−217 000
Skattekostnad−71 000
Årsresultat−146 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler3 091 000
Sum omløpsmidler132 000
Sum eiendeler3 223 000
Sum opptjent egenkapital−164 000
Sum egenkapital−64 000
Sum langsiktig gjeld1 852 000
Sum kortsiktig gjeld1 435 000
Sum egenkapital og gjeld3 223 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt60 000
Sum driftsinntekter60 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger22 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader85 000
Driftsresultat−25 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader192 000
Netto finans−192 000
Sum utbytte0
Årsresultat−146 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom3 071 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar20 000
Sum varige driftsmidler3 091 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler3 091 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post5 000
Sum omløpsmidler132 000
Sum eiendeler3 223 000
Sum egenkapital−64 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld1 852 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld161 000
Sum kortsiktig gjeld1 435 000
Sum egenkapital og gjeld3 223 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital228,13 %
Gjeldsgrad−28,94
Driftsmargin−41,67 %
Likviditetsgrad0,09
Syklisk likviditetsgrad0,09
Egenkapitalandel−0,02
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English