company

OLSVIK FYSIOTERAPI & MANUELLTERAPI AS

5183 OLSVIK

Avkastning på egenkapital
−52,94 %
Likviditetsgrad
3,43
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter735 000
Årsresultat−27 000
Sum eiendeler72 000
Sum egenkapital51 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter735 000
Sum driftskostnader763 000
Driftsresultat−27 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−27 000
Skattekostnad0
Årsresultat−27 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler72 000
Sum eiendeler72 000
Sum opptjent egenkapital15 000
Sum egenkapital51 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld21 000
Sum egenkapital og gjeld72 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt735 000
Sum driftsinntekter735 000
Varekostnad0
Lønnskostnad1 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader763 000
Driftsresultat−27 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat−27 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post32 000
Sum omløpsmidler72 000
Sum eiendeler72 000
Sum egenkapital51 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld21 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld21 000
Sum egenkapital og gjeld72 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−52,94 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−3,67 %
Likviditetsgrad3,43
Syklisk likviditetsgrad3,43
Egenkapitalandel0,71
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English