company

GÅRDSELSKAPET ØYSTEINS GT 4 AS

9405 HARSTAD

Avkastning på egenkapital
7,82 %
Likviditetsgrad
0,64
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter209 000
Årsresultat34 000
Sum eiendeler492 000
Sum egenkapital435 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter209 000
Sum driftskostnader164 000
Driftsresultat44 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader1 000
Netto finans−1 000
Resultat før skatt44 000
Skattekostnad10 000
Årsresultat34 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler455 000
Sum omløpsmidler37 000
Sum eiendeler492 000
Sum opptjent egenkapital335 000
Sum egenkapital435 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld58 000
Sum egenkapital og gjeld492 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt209 000
Sum driftsinntekter209 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger28 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader164 000
Driftsresultat44 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader1 000
Netto finans−1 000
Sum utbytte0
Årsresultat34 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom455 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler455 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler455 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post34 000
Sum omløpsmidler37 000
Sum eiendeler492 000
Sum egenkapital435 000
Kortsiktig konserngjeld34 000
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld13 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld1 000
Sum kortsiktig gjeld58 000
Sum egenkapital og gjeld492 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital7,82 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin21,05 %
Likviditetsgrad0,64
Syklisk likviditetsgrad0,64
Egenkapitalandel0,88
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English