company

EQUINOR INSURANCE AS

4035 STAVANGER

Avkastning på egenkapital
−3,74 %
Likviditetsgrad
21,52
Gjeldsgrad
0,26
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 013 315 000
Årsresultat−817 267 000
Sum eiendeler28 726 635 000
Sum egenkapital21 823 352 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 013 315 000
Sum driftskostnader0
Driftsresultat−93 176 000
Sum finansinntekter−807 511 000
Sum finanskostnader35 947 000
Netto finans−843 458 000
Resultat før skatt−927 060 000
Skattekostnad−109 793 000
Årsresultat−817 267 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler4 309 069 000
Sum omløpsmidler24 417 566 000
Sum eiendeler28 726 635 000
Sum opptjent egenkapital14 564 657 000
Sum egenkapital21 823 352 000
Sum langsiktig gjeld5 768 843 000
Sum kortsiktig gjeld1 134 441 000
Sum egenkapital og gjeld28 726 636 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter1 013 307 000
Annen driftsinntekt8 000
Sum driftsinntekter1 013 315 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader0
Driftsresultat−93 176 000
Sum finansinntekter−807 511 000
Sum finanskostnader35 947 000
Netto finans−843 458 000
Sum utbytte0
Årsresultat−817 267 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler4 120 486 000
Sum anleggsmidler4 309 069 000
Varelager0
Sum investeringer22 321 529 000
Kasse/Bank/Post0
Sum omløpsmidler24 417 566 000
Sum eiendeler28 726 635 000
Sum egenkapital21 823 352 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld5 768 843 000
Kortsiktig gjeld998 471 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld17 737 000
Sum kortsiktig gjeld1 134 441 000
Sum egenkapital og gjeld28 726 636 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−3,74 %
Gjeldsgrad0,26
Driftsmargin−9,2 %
Likviditetsgrad21,52
Syklisk likviditetsgrad21,52
Egenkapitalandel0,76
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English