company

FLATEN EIENDOM AS

5694 ONARHEIM

Avkastning på egenkapital
6,71 %
Likviditetsgrad
2,86
Gjeldsgrad
0,02
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter354 000
Årsresultat195 000
Sum eiendeler3 370 000
Sum egenkapital2 904 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter354 000
Sum driftskostnader104 000
Driftsresultat249 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt249 000
Skattekostnad55 000
Årsresultat195 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler2 215 000
Sum omløpsmidler1 155 000
Sum eiendeler3 370 000
Sum opptjent egenkapital2 675 000
Sum egenkapital2 904 000
Sum langsiktig gjeld62 000
Sum kortsiktig gjeld404 000
Sum egenkapital og gjeld3 370 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter354 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter354 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger25 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader104 000
Driftsresultat249 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat195 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom1 820 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler1 820 000
Sum finansielle anleggsmidler395 000
Sum anleggsmidler2 215 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post159 000
Sum omløpsmidler1 155 000
Sum eiendeler3 370 000
Sum egenkapital2 904 000
Kortsiktig konserngjeld239 000
Sum langsiktig gjeld62 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter15 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld100 000
Sum kortsiktig gjeld404 000
Sum egenkapital og gjeld3 370 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital6,71 %
Gjeldsgrad0,02
Driftsmargin70,34 %
Likviditetsgrad2,86
Syklisk likviditetsgrad2,86
Egenkapitalandel0,86
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English