company

BLINDHEIM EIENDOM AS

6012 ÅLESUND

Avkastning på egenkapital
4,75 %
Likviditetsgrad
2,52
Gjeldsgrad
0,47
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter15 828 000
Årsresultat2 421 000
Sum eiendeler80 690 000
Sum egenkapital51 022 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter15 828 000
Sum driftskostnader12 064 000
Driftsresultat3 764 000
Sum finansinntekter217 000
Sum finanskostnader726 000
Netto finans−509 000
Resultat før skatt3 254 000
Skattekostnad834 000
Årsresultat2 421 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler66 381 000
Sum omløpsmidler14 309 000
Sum eiendeler80 690 000
Sum opptjent egenkapital50 922 000
Sum egenkapital51 022 000
Sum langsiktig gjeld24 000 000
Sum kortsiktig gjeld5 668 000
Sum egenkapital og gjeld80 690 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt15 828 000
Sum driftsinntekter15 828 000
Varekostnad0
Lønnskostnad3 276 000
Ordinære avskrivninger1 318 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader12 064 000
Driftsresultat3 764 000
Sum finansinntekter217 000
Sum finanskostnader726 000
Netto finans−509 000
Sum utbytte0
Årsresultat2 421 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler635 000
Fast eiendom65 078 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar155 000
Sum varige driftsmidler65 232 000
Sum finansielle anleggsmidler513 000
Sum anleggsmidler66 381 000
Varelager0
Sum investeringer5 277 000
Kasse/Bank/Post7 367 000
Sum omløpsmidler14 309 000
Sum eiendeler80 690 000
Sum egenkapital51 022 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld24 000 000
Kortsiktig gjeld3 712 000
Skyldig offentlige avgifter518 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld540 000
Sum kortsiktig gjeld5 668 000
Sum egenkapital og gjeld80 690 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital4,75 %
Gjeldsgrad0,47
Driftsmargin23,78 %
Likviditetsgrad2,52
Syklisk likviditetsgrad2,52
Egenkapitalandel0,63
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English