company

STAR EIENDOM ANS

1664 ROLVSØY

Avkastning på egenkapital
23,21 %
Likviditetsgrad
14,94
Gjeldsgrad
2,01
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 308 000
Årsresultat585 000
Sum eiendeler7 689 000
Sum egenkapital2 521 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter1 308 000
Sum driftskostnader685 000
Driftsresultat623 000
Sum finansinntekter206 000
Sum finanskostnader244 000
Netto finans−38 000
Resultat før skatt585 000
Skattekostnad0
Årsresultat585 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler6 240 000
Sum omløpsmidler1 449 000
Sum eiendeler7 689 000
Sum opptjent egenkapital2 521 000
Sum egenkapital2 521 000
Sum langsiktig gjeld5 072 000
Sum kortsiktig gjeld97 000
Sum egenkapital og gjeld7 689 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt1 308 000
Sum driftsinntekter1 308 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger229 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader685 000
Driftsresultat623 000
Sum finansinntekter206 000
Sum finanskostnader244 000
Netto finans−38 000
Sum utbytte0
Årsresultat585 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom4 863 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler4 863 000
Sum finansielle anleggsmidler1 377 000
Sum anleggsmidler6 240 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 235 000
Sum omløpsmidler1 449 000
Sum eiendeler7 689 000
Sum egenkapital2 521 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld5 072 000
Kortsiktig gjeld18 000
Skyldig offentlige avgifter48 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld31 000
Sum kortsiktig gjeld97 000
Sum egenkapital og gjeld7 689 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital23,21 %
Gjeldsgrad2,01
Driftsmargin47,63 %
Likviditetsgrad14,94
Syklisk likviditetsgrad14,94
Egenkapitalandel0,33
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English