company

WIIG PROSJEKT AS

7011 TRONDHEIM

Avkastning på egenkapital
12,08 %
Likviditetsgrad
1,25
Gjeldsgrad
−2,12
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter24 000
Årsresultat−129 000
Sum eiendeler1 203 000
Sum egenkapital−1 068 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter24 000
Sum driftskostnader131 000
Driftsresultat−107 000
Sum finansinntekter11 000
Sum finanskostnader33 000
Netto finans−22 000
Resultat før skatt−129 000
Skattekostnad0
Årsresultat−129 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler1 198 000
Sum omløpsmidler5 000
Sum eiendeler1 203 000
Sum opptjent egenkapital−1 418 000
Sum egenkapital−1 068 000
Sum langsiktig gjeld2 267 000
Sum kortsiktig gjeld4 000
Sum egenkapital og gjeld1 203 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt24 000
Sum driftsinntekter24 000
Varekostnad0
Lønnskostnad11 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader131 000
Driftsresultat−107 000
Sum finansinntekter11 000
Sum finanskostnader33 000
Netto finans−22 000
Sum utbytte0
Årsresultat−129 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom644 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler644 000
Sum finansielle anleggsmidler554 000
Sum anleggsmidler1 198 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post5 000
Sum omløpsmidler5 000
Sum eiendeler1 203 000
Sum egenkapital−1 068 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld2 267 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter4 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld4 000
Sum egenkapital og gjeld1 203 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital12,08 %
Gjeldsgrad−2,12
Driftsmargin−445,83 %
Likviditetsgrad1,25
Syklisk likviditetsgrad1,25
Egenkapitalandel−0,89
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English