company

SLINDE EIGEDOM AS

6887 LÆRDAL

Avkastning på egenkapital
14,9 %
Likviditetsgrad
1,97
Gjeldsgrad
1,95
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter7 525 000
Årsresultat2 551 000
Sum eiendeler54 574 000
Sum egenkapital17 124 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter7 525 000
Sum driftskostnader2 929 000
Driftsresultat4 596 000
Sum finansinntekter92 000
Sum finanskostnader1 417 000
Netto finans−1 325 000
Resultat før skatt3 271 000
Skattekostnad720 000
Årsresultat2 551 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler46 410 000
Sum omløpsmidler8 163 000
Sum eiendeler54 574 000
Sum opptjent egenkapital16 440 000
Sum egenkapital17 124 000
Sum langsiktig gjeld33 316 000
Sum kortsiktig gjeld4 134 000
Sum egenkapital og gjeld54 574 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt7 525 000
Sum driftsinntekter7 525 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger1 460 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader2 929 000
Driftsresultat4 596 000
Sum finansinntekter92 000
Sum finanskostnader1 417 000
Netto finans−1 325 000
Sum utbytte2 000 000
Årsresultat2 551 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler334 000
Fast eiendom44 570 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar724 000
Sum varige driftsmidler45 294 000
Sum finansielle anleggsmidler782 000
Sum anleggsmidler46 410 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post3 842 000
Sum omløpsmidler8 163 000
Sum eiendeler54 574 000
Sum egenkapital17 124 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld33 316 000
Kortsiktig gjeld673 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte2 000 000
Annen kortsiktig gjeld747 000
Sum kortsiktig gjeld4 134 000
Sum egenkapital og gjeld54 574 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital14,9 %
Gjeldsgrad1,95
Driftsmargin61,08 %
Likviditetsgrad1,97
Syklisk likviditetsgrad1,97
Egenkapitalandel0,31
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English