company

GØTEBORGGATA 49-51 EIERSEKSJONSSAMEIE

0179 OSLO

Avkastning på egenkapital
−3,36 %
Likviditetsgrad
10,33
Gjeldsgrad
−1,17
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 493 000
Årsresultat257 000
Sum eiendeler1 436 000
Sum egenkapital−7 639 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 493 000
Sum driftskostnader2 879 000
Driftsresultat614 000
Sum finansinntekter11 000
Sum finanskostnader369 000
Netto finans−358 000
Resultat før skatt257 000
Skattekostnad0
Årsresultat257 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler1 436 000
Sum eiendeler1 436 000
Sum opptjent egenkapital−7 639 000
Sum egenkapital−7 639 000
Sum langsiktig gjeld8 936 000
Sum kortsiktig gjeld139 000
Sum egenkapital og gjeld1 436 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt3 493 000
Sum driftsinntekter3 493 000
Varekostnad0
Lønnskostnad103 000
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader2 879 000
Driftsresultat614 000
Sum finansinntekter11 000
Sum finanskostnader369 000
Netto finans−358 000
Sum utbytte0
Årsresultat257 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 421 000
Sum omløpsmidler1 436 000
Sum eiendeler1 436 000
Sum egenkapital−7 639 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld8 936 000
Kortsiktig gjeld97 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld39 000
Sum kortsiktig gjeld139 000
Sum egenkapital og gjeld1 436 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−3,36 %
Gjeldsgrad−1,17
Driftsmargin17,58 %
Likviditetsgrad10,33
Syklisk likviditetsgrad10,33
Egenkapitalandel−5,32
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English