company

AH EIENDOM AUESTAD & HÅLAND AS

4360 VARHAUG

Avkastning på egenkapital
12,07 %
Likviditetsgrad
3,21
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter907 000
Årsresultat471 000
Sum eiendeler4 114 000
Sum egenkapital3 903 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter907 000
Sum driftskostnader275 000
Driftsresultat632 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt632 000
Skattekostnad162 000
Årsresultat471 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler3 437 000
Sum omløpsmidler677 000
Sum eiendeler4 114 000
Sum opptjent egenkapital3 803 000
Sum egenkapital3 903 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld211 000
Sum egenkapital og gjeld4 114 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt907 000
Sum driftsinntekter907 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger241 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader275 000
Driftsresultat632 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte600 000
Årsresultat471 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom3 411 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar26 000
Sum varige driftsmidler3 437 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler3 437 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post677 000
Sum omløpsmidler677 000
Sum eiendeler4 114 000
Sum egenkapital3 903 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter36 000
Sum utbytte600 000
Annen kortsiktig gjeld13 000
Sum kortsiktig gjeld211 000
Sum egenkapital og gjeld4 114 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital12,07 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin69,68 %
Likviditetsgrad3,21
Syklisk likviditetsgrad3,21
Egenkapitalandel0,95
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English