company

INKOGNITOGATEN 6 SAMEIE

0484 OSLO

Avkastning på egenkapital
15,71 %
Likviditetsgrad
9,13
Gjeldsgrad
0,79
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter569 000
Årsresultat49 000
Sum eiendeler630 000
Sum egenkapital312 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter569 000
Sum driftskostnader520 000
Driftsresultat50 000
Sum finansinntekter6 000
Sum finanskostnader−1 000
Netto finans7 000
Resultat før skatt40 000
Skattekostnad0
Årsresultat49 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler0
Sum omløpsmidler630 000
Sum eiendeler630 000
Sum opptjent egenkapital312 000
Sum egenkapital312 000
Sum langsiktig gjeld248 000
Sum kortsiktig gjeld69 000
Sum egenkapital og gjeld630 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt569 000
Sum driftsinntekter569 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader520 000
Driftsresultat50 000
Sum finansinntekter6 000
Sum finanskostnader−1 000
Netto finans7 000
Sum utbytte0
Årsresultat49 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler0
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post550 000
Sum omløpsmidler630 000
Sum eiendeler630 000
Sum egenkapital312 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld248 000
Kortsiktig gjeld65 000
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld4 000
Sum kortsiktig gjeld69 000
Sum egenkapital og gjeld630 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital15,71 %
Gjeldsgrad0,79
Driftsmargin8,79 %
Likviditetsgrad9,13
Syklisk likviditetsgrad9,13
Egenkapitalandel0,5
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English