company

TANNLEGE LARS PAULSEN AS

2216 ROVERUD

Avkastning på egenkapital
2 787,5 %
Likviditetsgrad
0,96
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 827 000
Årsresultat1 338 000
Sum eiendeler2 082 000
Sum egenkapital48 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter3 827 000
Sum driftskostnader2 139 000
Driftsresultat1 715 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt1 716 000
Skattekostnad377 000
Årsresultat1 338 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler128 000
Sum omløpsmidler1 954 000
Sum eiendeler2 082 000
Sum opptjent egenkapital18 000
Sum egenkapital48 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld2 034 000
Sum egenkapital og gjeld2 082 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter3 827 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter3 827 000
Varekostnad365 000
Lønnskostnad1 214 000
Ordinære avskrivninger135 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader2 139 000
Driftsresultat1 715 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte1 320 000
Årsresultat1 338 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler33 000
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar95 000
Sum varige driftsmidler95 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler128 000
Varelager61 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 863 000
Sum omløpsmidler1 954 000
Sum eiendeler2 082 000
Sum egenkapital48 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld54 000
Skyldig offentlige avgifter147 000
Sum utbytte1 320 000
Annen kortsiktig gjeld121 000
Sum kortsiktig gjeld2 034 000
Sum egenkapital og gjeld2 082 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital2 787,5 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin44,81 %
Likviditetsgrad0,96
Syklisk likviditetsgrad0,99
Egenkapitalandel0,02
Bruttomargin90,46 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English