company

BOLIG-UTLEIE AS

0176 OSLO

Avkastning på egenkapital
9,92 %
Likviditetsgrad
0,02
Gjeldsgrad
3,56
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter477 000
Årsresultat141 000
Sum eiendeler7 512 000
Sum egenkapital1 421 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter477 000
Sum driftskostnader111 000
Driftsresultat366 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader185 000
Netto finans−185 000
Resultat før skatt181 000
Skattekostnad40 000
Årsresultat141 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler7 492 000
Sum omløpsmidler19 000
Sum eiendeler7 512 000
Sum opptjent egenkapital421 000
Sum egenkapital1 421 000
Sum langsiktig gjeld5 060 000
Sum kortsiktig gjeld1 031 000
Sum egenkapital og gjeld7 512 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter477 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter477 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader111 000
Driftsresultat366 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader185 000
Netto finans−185 000
Sum utbytte0
Årsresultat141 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom7 492 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler7 492 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler7 492 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post19 000
Sum omløpsmidler19 000
Sum eiendeler7 512 000
Sum egenkapital1 421 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld5 060 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld961 000
Sum kortsiktig gjeld1 031 000
Sum egenkapital og gjeld7 512 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital9,92 %
Gjeldsgrad3,56
Driftsmargin76,73 %
Likviditetsgrad0,02
Syklisk likviditetsgrad0,02
Egenkapitalandel0,19
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English