company

HENNY KROEPELIEN WELTZIENS LEGAT

Avkastning på egenkapital
−1,01 %
Likviditetsgrad
N/A
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter27 000
Årsresultat−9 000
Sum eiendeler891 000
Sum egenkapital891 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter27 000
Sum driftskostnader36 000
Driftsresultat−9 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt−9 000
Skattekostnad0
Årsresultat−9 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler773 000
Sum omløpsmidler118 000
Sum eiendeler891 000
Sum opptjent egenkapital845 000
Sum egenkapital891 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld891 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt27 000
Sum driftsinntekter27 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader36 000
Driftsresultat−9 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat−9 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler773 000
Sum anleggsmidler773 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post106 000
Sum omløpsmidler118 000
Sum eiendeler891 000
Sum egenkapital891 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld0
Sum egenkapital og gjeld891 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−1,01 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin−33,33 %
Likviditetsgrad-
Syklisk likviditetsgrad-
Egenkapitalandel1
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English