company

MIWI INVEST AS

1360 FORNEBU

Avkastning på egenkapital
−425,22 %
Likviditetsgrad
88,23
Gjeldsgrad
0,02
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Årsresultat−5 817 000
Sum eiendeler1 405 000
Sum egenkapital1 368 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter0
Sum driftskostnader43 000
Driftsresultat−43 000
Sum finansinntekter18 000
Sum finanskostnader5 786 000
Netto finans−5 768 000
Resultat før skatt−5 811 000
Skattekostnad6 000
Årsresultat−5 817 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler257 000
Sum omløpsmidler1 147 000
Sum eiendeler1 405 000
Sum opptjent egenkapital1 162 000
Sum egenkapital1 368 000
Sum langsiktig gjeld24 000
Sum kortsiktig gjeld13 000
Sum egenkapital og gjeld1 405 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter0
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader43 000
Driftsresultat−43 000
Sum finansinntekter18 000
Sum finanskostnader5 786 000
Netto finans−5 768 000
Sum utbytte0
Årsresultat−5 817 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom0
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler0
Sum finansielle anleggsmidler257 000
Sum anleggsmidler257 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 147 000
Sum omløpsmidler1 147 000
Sum eiendeler1 405 000
Sum egenkapital1 368 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld24 000
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld4 000
Sum kortsiktig gjeld13 000
Sum egenkapital og gjeld1 405 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−425,22 %
Gjeldsgrad0,02
Driftsmargin-
Likviditetsgrad88,23
Syklisk likviditetsgrad88,23
Egenkapitalandel0,97
Bruttomargin-
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English