company

LINDLAND EIENDOM AS

4580 LYNGDAL

Avkastning på egenkapital
−25,78 %
Likviditetsgrad
4,62
Gjeldsgrad
5,7
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 325 000
Årsresultat−1 654 000
Sum eiendeler43 637 000
Sum egenkapital6 416 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter4 325 000
Sum driftskostnader2 285 000
Driftsresultat2 040 000
Sum finansinntekter411 000
Sum finanskostnader3 952 000
Netto finans−3 541 000
Resultat før skatt−1 501 000
Skattekostnad153 000
Årsresultat−1 654 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler40 504 000
Sum omløpsmidler3 133 000
Sum eiendeler43 637 000
Sum opptjent egenkapital2 128 000
Sum egenkapital6 416 000
Sum langsiktig gjeld36 543 000
Sum kortsiktig gjeld678 000
Sum egenkapital og gjeld43 637 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter4 325 000
Annen driftsinntekt0
Sum driftsinntekter4 325 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger686 000
Nedskrivning0
Sum driftskostnader2 285 000
Driftsresultat2 040 000
Sum finansinntekter411 000
Sum finanskostnader3 952 000
Netto finans−3 541 000
Sum utbytte0
Årsresultat−1 654 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom36 531 000
Maskiner/anlegg/biler4 000
Inventar0
Sum varige driftsmidler36 535 000
Sum finansielle anleggsmidler3 969 000
Sum anleggsmidler40 504 000
Varelager1 269 000
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post1 611 000
Sum omløpsmidler3 133 000
Sum eiendeler43 637 000
Sum egenkapital6 416 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld36 543 000
Kortsiktig gjeld256 000
Skyldig offentlige avgifter126 000
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld296 000
Sum kortsiktig gjeld678 000
Sum egenkapital og gjeld43 637 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital−25,78 %
Gjeldsgrad5,7
Driftsmargin47,17 %
Likviditetsgrad4,62
Syklisk likviditetsgrad−5,3
Egenkapitalandel0,15
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English