company

NORDFJORD BILDEMONTERING AS

6770 NORDFJORDEID

Avkastning på egenkapital
0,76 %
Likviditetsgrad
−1,75
Gjeldsgrad
0
Nøkkeltall (NOK)2022
Sum driftsinntekter10 000
Årsresultat3 000
Sum eiendeler392 000
Sum egenkapital396 000
Resultatregnskap (NOK)2022
Sum driftsinntekter10 000
Sum driftskostnader7 000
Driftsresultat3 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Resultat før skatt3 000
Skattekostnad0
Årsresultat3 000
Balanseregnskap (NOK)2022
Sum anleggsmidler385 000
Sum omløpsmidler7 000
Sum eiendeler392 000
Sum opptjent egenkapital296 000
Sum egenkapital396 000
Sum langsiktig gjeld0
Sum kortsiktig gjeld−4 000
Sum egenkapital og gjeld392 000
Kontantstrøm (NOK)2022
Sum salgsinntekter0
Annen driftsinntekt10 000
Sum driftsinntekter10 000
Varekostnad0
Lønnskostnad0
Ordinære avskrivninger0
Nedskrivning0
Sum driftskostnader7 000
Driftsresultat3 000
Sum finansinntekter0
Sum finanskostnader0
Netto finans0
Sum utbytte0
Årsresultat3 000
Balansedetaljer (NOK)2022
Goodwill0
Sum immaterielle eiendeler0
Fast eiendom385 000
Maskiner/anlegg/biler0
Inventar0
Sum varige driftsmidler385 000
Sum finansielle anleggsmidler0
Sum anleggsmidler385 000
Varelager0
Sum investeringer0
Kasse/Bank/Post7 000
Sum omløpsmidler7 000
Sum eiendeler392 000
Sum egenkapital396 000
Kortsiktig konserngjeld0
Sum langsiktig gjeld0
Kortsiktig gjeld0
Skyldig offentlige avgifter0
Sum utbytte0
Annen kortsiktig gjeld−4 000
Sum kortsiktig gjeld−4 000
Sum egenkapital og gjeld392 000
Finansielle nøkkeltall2022
Avkastning på egenkapital0,76 %
Gjeldsgrad0
Driftsmargin30 %
Likviditetsgrad−1,75
Syklisk likviditetsgrad−1,75
Egenkapitalandel1,01
Bruttomargin100 %
RotateRoter enheten for å se hele tabellen
HjemBransjerNye SelskapOm
🇳🇴Norsk🇬🇧English